ในความทรงจำ

อาคารนีโอคลาสสิค ใช้ซุ้มอาคาร (Pediment) แบบโค้ง ตั้งอยู่ถนนแพร่งนราแห่งนี้ คือ วังวรวรรณ วังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระองค์เจ้าวรวรรณากร พ.ศ. 2404-2474) ต้นราชสกุล "วร...

บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวาของคอนโด 30 ชั้น ไม่ไกลจากแยกเพชรพระราม ครั้งหนึ่งเคยมีเรือนใหญ่น้อย 7 หลัง ของบ้านเจ้าพระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉล้ม มิตรานนท์) องค์มนตรีในรัชกาลที่ 7 ตั้งอยู่ ปัจจุบั...

อาคารนีโอคลาสสิคริมคลองสามเสน ปลายสุดของ “สวนนอก” ของพระราชวังดุสิตหลังนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ทราบ พ.ศ. และไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง จนกระทั่ง พ.ศ. 24...

ปลายปี 2557 ขณะที่เราไปตามหาพระที่นั่งนงคราญสโมสร ท้องพระโรงในรัชกาลที่ 6 เราเดาซุ่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพราะเคยจำได้ว่า "สวนสุนันทา" เป็นส่วนหนึ่งของวังมาก่อน .. เราเดินผ่านสนามกีฬา ผ...

บ้านไม้เก่าในซอยสามเสน 5 ติดกับบ้านพระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร) ที่ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้วหลังนี้ เป็นบ้านของหลวงรชฏการโกศล นักเขียน นักแปลงานด้านพุทธศาสนา เป็นบุตรของหมื่นรัตน์ และนางบัว กะรัสน...

สมัยที่แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ริมสองฝั่งแม่น้ำ คือ ถนนเจริญกรุงและเจริญนครก็มีลักษณะไม่ต่างไปจากฟุตบาทจอดเรือ โรงงานและโกดังจึงผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด เวลาผ่านไปนับร้อยปี เส้นทางคมนาค...

โบราณสถานชิ้นสำคัญบนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ บนถนนบ้านบาตรแห่งนี้ เดิมคือ "วังบ้านดอกไม้" วังของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (พระราชโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเ...

Please reload

Featured Posts

บ้านสงวนสุข บ้านราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

November 18, 2017

1/6
Please reload

Update
Please reload

More Topics
Please reload

Follow Us