ในความทรงจำ

อาคารนีโอคลาสสิค ใช้ซุ้มอาคาร (Pediment) แบบโค้ง ตั้งอยู่ถนนแพร่งนราแห่งนี้ คือ วังวรวรรณ วังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระองค์เจ้าวรวรรณากร พ.ศ. 2404-2474) ต้นราชสกุล "วร...

บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวาของคอนโด 30 ชั้น ไม่ไกลจากแยกเพชรพระราม ครั้งหนึ่งเคยมีเรือนใหญ่น้อย 7 หลัง ของบ้านเจ้าพระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉล้ม มิตรานนท์) องค์มนตรีในรัชกาลที่ 7 ตั้งอยู่ ปัจจุบั...

อาคารนีโอคลาสสิคริมคลองสามเสน ปลายสุดของ “สวนนอก” ของพระราชวังดุสิตหลังนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ทราบ พ.ศ. และไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง จนกระทั่ง พ.ศ. 24...