บ้านฮวด วีระไวทยะ

Updated: Jan 22


คฤหาสน์ยุโรปโบราณที่แยกศรีย่านแห่งนี้ เดิมเป็นตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระราชทานแก่เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เพื่อใช้เป็นที่รับรองประยูรญาติจากทางเหนือ เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 6 เจ้าดารารัศมีพระราชชายา เสด็จไปประทับเชียงใหม่เป็นการถาวร ตำหนักหลังนี้จึงกลายมาเป็นบ้านพักของพระยาดำรงแพทยคุณ (ฮวด วีระไวทยะ) แพทย์ในพระองค์สมเด็จพระพันปีหลวง แล้วจึงกลายมาเป็นศูนย์ดำเนินการผู้อพยพ หน่วยงานในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน

#ถนนสามเสน #ฮวดวีระไวทยะ #Mostview #Nobility

Follow Us