บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (โรงเรียนสตรีจุลนาค) Thammasak Montri's House (Satri Julanak School

Updated: Dec 27, 2019คฤหาสน์ยุโรปโบราณริมถนนนครสวรรค์ (เขตป้อมปราบฯ) แห่งนี้ พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์) สร้างให้เป็นเรือนหอของนางสาวถวิล ลูกสาวคนโต กับ นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา (เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี)* เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว (แรกสร้างปี 2442 เป็นตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น แล้วมาต่อเติมเพิ่มลายในภายหลัง โดยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพาะช่าง นาย อี ฮีลี)

จากนั้นไม่นาน (ปี 2469) นางสาวไฉไล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลูกสาว ก็เปิดเป็นโรงเรียนสตรีจุลนาค โดยมีหม่อมเจ้าหญิง มาลากนก ทองใหญ่ เป็นครูใหญ่ จวบจนปัจจุบัน โรงเรียนสตรีจุลนาคยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

*เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (1 มกราคม พ.ศ. 2419 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ผู้วางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ผู้ร่วมดำริให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก ผู้นำกีฬาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทย นักประพันธ์ (ใช้นามปากกา "ครูเทพ") และผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬา รวมทั้งเพลงชาติฉบับก่อนปัจจุบัน

#Nobility #Mostview

Follow Us