บ้านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (โรงเรียนสตรีจุลนาค) Thammasak Montri's House (Satri Julanak School

Updated: Sep 20บ้านยุโรปยุคสยามใหม่ริมถนนนครสวรรค์แห่งนี้ พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์) สร้างให้เป็นเรือนหอของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี กับ นางสาวถวิล ลูกสาวคนโต เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว แรกสร้าง พ.ศ. 2442 เป็นตึกครึ่งไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น แล้วมาบูรณะต่อเติมในภายหลัง โดยนาย อี ฮีลี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเพาะช่าง

ปี 2469 นางสาวไฉไล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ลูกสาว ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเปิดโรงเรียนสตรีจุลนาค โดยมีหม่อมเจ้าหญิงมาลากนก ทองใหญ่ เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนสตรีจุลนาคยังคงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ


เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา "ปราชญ์และศิลปิน" (1 มกราคม พ.ศ. 2419 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486) ผู้มีบทบาททั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาด้านต่างๆ ในสยาม เป็นผู้ผลักดันการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก ผู้นำกีฬาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศ และนักประพันธ์ นามปากกา "ครูเทพ" เจ้าของเพลงกราวกีฬา เพลงชาติไทยฉบับก่อน และเพลงคิดถึง เพลงที่มีผู้นิยมนำกลับมาร้องใหม่มากมาย จนถึงปัจจุบันจันทร์ กระจ่างฟ้า นภา ประดับ ด้วย ดาว โลกสวยราว...เนรมิตประมวลเมืองแมน

ลมโชยกลิ่น มาลา กระจายดินแดน

เปรียบพี่แสน คนึงถึงน้องนวลจันทร์

งามใดหนอ จะพอทันเทียบเปรียบน้อง

เจ้างามต้องตาพี่ไม่มีใครเหมือน

ถ้าหากน้อง อยู่ด้วยและช่วยชมเดือน

โลกจะเหมือน เมืองแมนแม่นแล้วนางเอย


#Nobility #Mostview

814 views
Follow Us