ตำหนักเทา วังสามเสน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (Samsen Palace, Khemasiri Memorial School)

Updated: Dec 14, 2019บนที่ดิน 5 ไร่เศษที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ต้นราชสกุล "เกษมศรี" ทรงซื้อจากกรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ ในราคา 400 ชั่ง (32,000 บาท) เพื่อสร้างวังสามเสน วังริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ นับจากประมาณปี พ.ศ. 2454 เป็นต้นมา ได้มีการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายครั้ง โดยเรียกว่า "โรงเรียนในวังสามเสน" บ้าง "โรงเรียนคุณทรงสอางค์" บ้าง แต่ต่างอยู่ได้ไม่นานก็เลิกไป จนเมื่อหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร และหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี เสด็จกลับจากประเทศอังกฤษ (ด้วยทุนพระราชทานจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) จึงตั้งตำหนักหลังหนึ่งให้เป็นสถานศึกษาโดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเขมะสิริ" ขึ้นตามพระนามเดิม(ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ) ว่า พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค ซึ่งในภาษาบาลีมีความหมายว่า “เขมะสิริสุภโยโค” และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์" อันมีความหมายว่า “ระลึกถึงเกษมศรี” เป็นการเฉลิมพระนามของพระองค์นั่นเอง

โรงเรียนเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 กันยายน ปี 2475 ตลอดเวลา 35 ปี กิจการของโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก ทางโรงเรียนซึ่งมี ม.ร.ว. ทอร์ศรี คงจำเนียร ธิดาของ ม.จ. พูนศรีเกษมฯ ในฐานะผู้จัดการ จึงย้ายโรงเรียนข้ามแม่น้ำมาฝั่งธนบุรี ณ ที่ตั้งปัจจุบันนี้นั่นเอง


พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ

#Mostview

Follow Us