โซ่วซานเหลียงกงมู่ซื่อ Silom Hokkien Cemetary

Updated: Jan 22


อาคารยุโรปโบราณ ประดับยอดด้วย "ฉอบ้วย" อย่างจีน ประตูมีสิงโตเผือกสองตัวเฝ้าอยู่ ในย่านถนนสีลมแห่งนี้ คือ สุสาน "โซ่วซานเหลียงกงมู่ซื่อ" สุสานชาวจีนฮกเกี้ยน(บาบ๋า) หรือ จีน-มลายู .. ถนนสีลม นอกจากสุสานของชาวจีนฮกเกี้ยนแล้ว ยังมีแต้จิ๋วและแคะอีกด้วย กล่าวได้ว่าคอนโดใหม่ๆ ที่ผุดขึ้นในย่านนี้ ล้วนผุดขึ้นบนพื้นที่สุสาน "ชาวจีนสีลม" ปริมลฑลของ "เมืองท่าบางรัก" แทบทั้งสิ้น


#ถนนสีลม #ฮกเกี้ยน #China

150 views
Follow Us