สนามแบดมินตัน ราชตฤณมัยสมาคม โรงม้าหลวงเดิม (Royal Badminton Court a.k.a. Royal Stable)

Updated: Jan 22, 2020


ที่ดินขนาดมหึมาทางทิศใต้ของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้จัดสร้างราชตฤณมัยสมาคมและ "กรมพระอัศวราช" ขึ้น เพื่อจัดหาม้าและรถพระที่นั่งไว้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน (อัศวะ แปลว่า ม้า)


อาคารตกแต่งอย่างนีโคลาสสิคตั้งติดขอบสนามแข่งม้าแห่งนี้ คือ "โรงม้าหลวง" ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงเป็นสนามแบตมินตันของสมาคม


249 views0 comments
Follow Us