คุ้มเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย (Prince Chak Kam Kajornsak's Palace)

Updated: Aug 12, 2020


นครลำพูน รากเหง้าวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินนโยบายยกเลิกตำแหน่งเจ้าหลวง แต่ยังให้ความสำคัญกับสถานะความเป็น “เจ้าโดยกำเนิด” จนกระทั่ง พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2486 เมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด และมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปกครอง

เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ มีพระนามเดิมว่า เจ้าน้อยจักรคำ ณ ลำพูน ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2417 เป็นราชโอรสในเจ้าอินทยงยศโชติ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 9 กับแม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้วราชเทวี (อิศรเสนา)


พระกรณียกิจของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ คือ สร้างถนนสายตะวันออกจากประตูท่าขามไปยังกิ่งอำเภอแม่ทา และถนนสจากตัวเมืองลำพูนไปถึงฝั่งแม่น้ำปิง มอบที่ดินสำหรับสร้างที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข บ้านพักสัสดีจังหวัด และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ มอบคุ้มหลวงเดิมให้แก่รัฐบาลเพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ก่อตั้งโรงเรียนจักรคำคณาทร และ ออกค่าใช้จ่ายจัดซื้อที่ดินจำนวน 1,176 บาท เพื่อสร้างสนามบินประจำจังหวัด และอื่นๆ อีกมากมาย รวมระยะเวลาครองนคร 32 ปี สิริชันษาได้ 69 ปี

คุ้มเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์ ปักอักษรย่อ จค ที่จั่วตามพระนาม ออกแบบโดยท่านทวด ซึ่งได้รับการศึกษาจากยุโรป ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้วังแบบยุโรป-ล้านนา สร้างโดยสล่าล้านนาและช่างชาวจีนจากบางกอก ตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีไฟฟ้า ไม้ทุกแผ่นจึงใสด้วยมือ ปัจจุบันยังคงเป็นที่พำนักของทายาท

คุณประวัติวงศ์ ชุณหะมาณ เหลนเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ให้เกียรติเป็นผู้ให้ข้อมูลและอนุญาตเผยแพร่ภาพชุดนี้ ถ่ายโดยคุณ Oc Orio


#Exclusive

1,149 views0 comments
Follow Us