ภาพชุด บ้านเจ้าพระยาพรหมทัตศรีพิลาส (Picture of Phrom That Sri Pi Las's House)

Updated: Nov 18, 2019บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวาของคอนโด 30 ชั้น ไม่ไกลจากแยกเพชรพระราม ครั้งหนึ่งเคยมีเรือนใหญ่น้อย 7 หลัง ของบ้านเจ้าพระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉล้ม มิตรานนท์) องค์มนตรีในรัชกาลที่ 7 ตั้งอยู่ ปัจจุบันเหลือไว้แต่ภาพชุดนี้ ซึ่งถ่ายเอาไว้ในปี 2552โดยคุณฝน Fon Dadum พร้อมเล่าให้เราฟังว่า

"คืนวันหนึ่งเมื่อ 7 ปีที่แล้ว เธอได้ฝันถึงบ้านหลังนี้ จึงตัดสินใจเดินดุ่มเข้าไป แล้วพบว่ายังมีคุณยายเจ้าบ้านอาศัยอยู่ จึงได้พูดคุยและขออนุญาตเก็บภาพชุดนี้ในวันนั้น .."

บ้านลูกเขยท่านเจ้าพระยาพรหมทัตศรีพิลาส ออกแบบโดยพระสาโรชรัตนนิมมานก์

#Otherplace #Exclusive

Follow Us