วังมะลิวัลย์ วังกรมพระนเรศรวรฤทธิ์ (Maliwan Palace)

Updated: Sep 20


อาคารยุโรปผสมขอม 2 ชั้น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ คือ "บ้านมะลิวัลย์" บ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบเมื่อร้อยปีที่แล้ว (ปี 2460) .. ไม่นาน หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์สิ้นพระชนม์ และเจ้าจอมมารดากลิ่น(ผู้เป็นแม่)ถึงแก่อสัญกรรม บ้านมะลิวัลย์ก็ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ทายาทราชสกุลกฤดากรจึงทูลเกล้าฯ ถวายขายบ้านและที่ดินแก่พระคลังข้างที่

ภาพโดย Paradee Sira

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล บ้านมะลิวัลย์ยังใช้เป็นที่พำนักของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หลายท่าน แม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นายปรีดี พนมยงค์ ยังใช้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์บัญชาการงานใต้ดินของฝ่ายสัมพันธมิตรและขบวนการเสรีไทย ร่วมกับหน่วยสืบราชการลับของอเมริกา (โอเอสเอส) มีพันตรีเจมส์ ทอมป์สัน ผู้ก่อตั้งธุรกิจผ้าไหมไทยจิม ทอมป์สัน และ อเล็กซานเดอร์ แมคโดแนลด์ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

จนปี 2499 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เช่าบ้านมะลิวัลย์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ จนถึงปัจจุบัน

#ถนนพระอาทิตย์ #Khmer #Exclusive #Mostview

1,151 views
Follow Us