เอ็มวีปาเต็น โกดังในรัชกาลที่ 5 (M.V. Paten Warehouse)

Updated: Jan 9


สมัยที่แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ริมสองฝั่งแม่น้ำ คือ ถนนเจริญกรุงและเจริญนครก็มีลักษณะไม่ต่างไปจากฟุตบาทจอดเรือ โรงงานและโกดังจึงผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด เวลาผ่านไปนับร้อยปี เส้นทางคมนาคมมีทางเลือกมากขึ้น และกิจการนำเข้าส่งออกแปรสภาพไปจำนวนมาก แต่บนถนนทั้งสองเส้นนี้ก็ยังมีโรงงานและโกดังเก่าอยู่ไม่น้อย .. ซากกำแพงและหน้าบันลายลูกผสม ส่วนหนึ่งของโกดัง "M.V. ปาเต็น" แห่งนี้ มีอายุย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ตั้งอยู่ไม่ห่างจากสวนสมเด็จฯ ย่า บนถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนต่อจากถนนเจริญนครที่มีความยาวไม่ถึงสองกิโลเมตร แต่สะพรั่งไปด้วยมรดกสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากมาย..

#ถนนสมเด็จเจ้าพระยา #Warehouse

Follow Us