บ้านอยู่สุข บ้านพระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร) Lek Panikabutr's Residence

Updated: Mar 18ปลายปี 57 ระหว่างไปเก็บข้อมูลในโรงเรียนสามเสนพาณิชยการ บนพื้นที่ราว 2 ไร่ช่วงต้นซอย เราพบคฤหาสน์ยุโรปโบราณหลังนี้ ทราบในเวลาต่อมาว่า คือ "บ้านอยู่สุข" ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานแก่พระยากลาโหมราชเสนา (เล็ก ปาณิกบุตร) ไว้ตั้งแต่เมื่อปีร้อยกว่าปีที่แล้ว (พ.ศ. 2455) จนเมื่อปี พ.ศ. 2502 และ 2519 พระยากลาโหมและคุณหญิงมิ ภริยา ถึงแก่กรรมไปตามลำดับ และเนื่องจากไม่มีทายาทสืบสกุล บ้านจึงตกเป็นของหม่อมราชวงศ์ทวีโชค เกษมศรี ผู้เป็นหลานซึ่งปัจจุบันก็เสียไปแล้วด้วยเช่นกัน

#ถนนสามเสน #Nobility #Peacockarchedwindow

977 views
Follow Us