บ้านก๋งยี่ สาธุชนแห่งวัดบ้านเล่า นครนายก

Updated: Dec 24, 2019




บ้านขนมปังขิงสีเขียวมะกอก หน้าบ้านระบุปีคริสตศักราชที่สร้าง 1931 (พ.ศ. 2474) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างโดย นายยี่ คู้หย่ง (ก๋งยี่)

นายยี่ คู้หย่ง (ปรีชาวุฒิ) เป็นชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากทำมาค้าขายอยู่ที่ชุมชนวัดโรมันคาทอลิก บ้านเล่า (ปัจจุบันคือ วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า นครนายก) เมื่อวัดหลังเก่าทรุดโทรมลง ก๋งยี่จึงได้บริจาคเงินสร้างวัดหลังใหม่ และสร้างโรงเรียนยี่กรุณจิตต์ เพื่อถวายแก่สังฆมณฑลจันทบุรี เสร็จจากภารกิจดังกล่าว จึงได้มาสร้างบ้านหลังนี้

บ้านก๋งยี่ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้ 80 ปี ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนถึงปี พ.ศ. 2553 นายอาคม ปรีชาวุฒิ ผู้เป็นเหลนจึงได้ทำการบูรณะครั้งใหญ่ บ้านก๋งยี่ จึงกลับมาสวยสดงดงามอย่างที่เห็น







#Mostlywood

Follow Us