"ชิมมารดาสอนใจแต๊ะ" วัดอนงคาราม (Chim-manda-sonjai-tae Wat Anongkaram)

Updated: Dec 27, 2019


วัดอนงคารามหรือเดิมชื่อวัดน้อยขำแถม สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) เป็นผู้สร้างขึ้นคู่กันกับวัดพิชัยญาติ เมื่อปี พศ. 2393 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ต่อมาในรัชกาลที่ 4 วัดนี้ก็ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอนงคาราม .. เรือนวิคทอเรี่ยนขนมปังขิง หน้าจั่วสลักว่า "ชิมมารดาสอนใจแต๊ะ รศ.๑๓๐" วิจิตรงดงามแห่งนี้ สร้างเพิ่มเติมขึ้นในรัชกาลที่ 6

#ถนนสมเด็จเจ้าพระยา #Mostview

Follow Us