เรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน โรงเรียนนันทนศึกษา บ้านพระราม 5 (Rama 5's Residence)

Updated: Dec 11, 2019อาคารนีโอคลาสสิคริมคลองสามเสน ปลายสุดของ “สวนนอก” ของพระราชวังดุสิตหลังนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ทราบ พ.ศ. และไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง จนกระทั่ง พ.ศ. 2452 (1 ปี ก่อนเปลี่ยนรัชกาล) เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช พระโอรสองค์โปรดของรัชกาลที่ 5 สิ้นพระชนม์ลงด้วยวัยไม่ถึง 16 พรรษา เจ้าจอมมารดาเลื่อน พระมารดาก็ถวายคืนพระมรดกของพระองค์เจ้าอุรุพงษ์ฯ ทั้งหมด และในเวลาต่อมาก็กราบบังคมทูลลา มาพำนักอาศัยอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้

นับจากช่วงเวลานั้นได้ราว 20 ปี ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 (ไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านได้ย้ายออกไปจากที่แห่งนี้ก่อน หรือหลังเหตุการณ์) ท่านได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่ถนนเพชรบุรี เขตปทุมวัน และอยู่ที่นั่นจนถึงแก่อสัญกรรมในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

เจ้าจอมมารดาเลื่อน และพระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช

ศาลาอุรุพงษ์ วัดบรมนิวาส เจ้าจอมมารดาเลื่อนสร้างอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์เจ้าชายอุรุพงษ์รัชสมโภช ใน พ.ศ. 2457 และปฏิสังขรณ์ พระประธานองค์ใหญ่มีนามว่า พระพุทธพิชิตมารมัธยมพุทธกาล สิ้นเงินในการนี้ 25,000 บาท


หอเขียว เจ้าจอมมารดาเลื่อน วัดบรมนิวาส สร้าง พ.ศ. 2460

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง อาคารหลังนี้ก็ตกอยู่ในความดูแลของ สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จน พ.ศ. 2480 โรงเรียนนันทนศึกษา (โรงเรียนก่อตั้งในต้นรัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2469) นำโดยครูใหญ่ เพี้ยน สุวรรณมาลิก (บุตรคนที่ 3 พระรุกขชาติบริรักษ์) ได้ย้ายโรงเรียนจากหัวมุมถนนสุโขทัย มาเช่าสถานที่แห่งนี้ ใช้เป็นตึกอำนวยการ ห้องครูใหญ่ ฝ่ายธุรการ การเงิน ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนตร์และการทดลองวิทยาศาสตร์ อยู่ยาวนานถึง 70 ปี (พ.ศ. 2550)


เพี้ยน สุวรรณมาลิก (ใส่เนคไท)

ภาพสมัยโรงเรียนนันทนศึกษา

#Mostview #Nobility

1,444 views
Follow Us