วังบางพลู วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช (Bangplu Palace)

Updated: Dec 24, 2019กลุ่มเรือนโบราณที่ด้านข้างโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานซังฮี้ฝั่งธนบุรี แห่งนี้คือ วังบางพลู วังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช (หม่อมเจ้าพร้อม) พระราชนัดดา(หลาน)ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระองค์เจ้าพร้อมเป็นพระโอรสลำดับที่ 33 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ต้นราชสกุล "สนิทวงศ์"

วังบางพลู สร้างขึ้นในราวต้นรัชกาลที่ 5 โดยมีทั้งเรือนไทยดั้งเดิมในรัชกาลที่ 4 และแบบวิคตอเรียนขนมปังขิง สถาปัตย์นิยมกันในรัชกาลที่ 5 .. ปัจจุบันยังเป็นที่พักอาศัยของทายาทในราชสกุลสนิทวงศ์

#Mostview

850 views0 comments
Follow Us