ชุมชนบ้านช่างนาค Baan Chang Nak Community

Updated: Jan 22


สมเด็จเจ้าพระยาซอย 5 หรือ ซอยบ้านช่างนาค คือ แหล่งช่างทองช่างนากชาวลาวที่เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ ต้นตระกูลสิงหเสนี) สมุหนายกในรัชกาลที่ 3 พามาตั้งหลักแหล่ง หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์แห่งนครเวียงจันทร์ ตั้งแต่กว่า 200 ปีที่แล้ว (พศ. 2370)


บ้านช่างนาคเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวพุทธและมุสลิมอันเป็นส่วนที่หนึ่งของชุมชนย่านวัดอนงคาราม ที่ปัจจุบันยังมีบ้านไม้เรือนเก่า และอาคารยุโรปโบราณที่ควรแก่การรักษาอยู่จำนวนมากมาย

#ถนนสมเด็จเจ้าพระยา #ชุมชนหลังวัดอนงค์

271 views
Follow Us