โรงเกลือแหลมทอง "แบเทียมเอี๋ย" Lamthong Salt Productionห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลือแหลมทอง หรือโรงเกลือแหลมทอง เป็นโรงงานเกลือเก่าแก่ที่คงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในย่านฝั่งธนบุรี นับแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเกลือแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนสมเด็จย่า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ พื้นที่แถบนี้ยังเคยเป็นชุมนุมโกดังข้าวสาร ที่ปัจจุบันคงเหลือไว้เพียงเศษซากปรักหักพังให้ดูต่างหน้าเท่านั้น

จากคำบอกเล่าของ "เฮียเจี่ย" หรือคุณกิตติ มคะปุญโญ ผู้เป็นเจ้าของคนปัจจุบันนั้น แต่เดิมโรงเกลือแห่งนี้มีชื่อว่า "แบเทียมเอี๋ย" เจ้าของเดิมอยากเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่น คุณพ่อของตนจึงได้ขอเซ้งมาทำธุรกิจแทน หลังจากนั้นเมื่อเฮียเจี่ยเรียนจบมัธยมแล้ว จึงได้เข้ามาช่วยดูแลกิจการจนอายุได้ 27 ปี คุณพ่อจึงได้ยกกิจการให้ทั้งหมด จนกระทั่งต้องปิดตัวลงในปี 2544 สาเหตุจากพิษเศรษฐกิจในยุคฟองสบู่แตก รวมไปถึงอุปสรรคปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศแปรปรวน ทำให้ผลิตเกลือได้น้อยลงและราคาเกลือแพงขึ้น นับอายุตั้งแต่เริ่มกิจการก็ปาเข้าไป 60 กว่าปีแล้ว

วันนี้ โรงเกลือแหลมทองได้กลายมาเป็นที่พักอาศัยของคุณกิตติเท่านั้น แม้กิจการจะปิดตัวลงไป แต่ยังคงเหลืออุปกรณ์ เครื่องจักรโบราณเก่าแก่ที่เจ้าของยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ทั้งตัวสายพานลำเลียงเกลือ สกี กระพ้ง ชึ่งล้วนทำจากไม้ที่ไม่มีให้เห็นกันง่ายๆ อีกแล้ว นับเป็นอานิสงส์ของคนรุ่นนี้ที่ยังมีโอกาสได้ยลโรงเกลือเก่าแก่ที่แม้จะกลายเป็นอดีตไปแล้วก็ตาม

#ชมชนหลงวดอนงค #Warehouse #Exclusive #ถนนสมเดจเจาพระยา

259 views0 comments
Follow Us