เรือนท้าววรคณานันท์ (แป้ม มาลากุล) Thao Vorakananan's Residenceเรือนไม้สักสองชั้น เน้นมุขหน้าด้วยจั่ว ด้านหน้าใช้บันไดหลัก ด้านหลังใช้บันไดเวียน(บันไดบ่าว) ตั้งอยู่บริเวณสวนอัมพวัน (สวนอัมพรในปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งของวังสวนกุหลาบ และส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต แห่งนี้ ที่ทำการ "สมาคมชาวจันทบุรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี"

สมัยหนึ่งเรือนหลังนี้เป็นที่พักของหลวงอาจสรศิลป์ (ประพันธ์ ธนพุทธิ) ข้าราชการกระทรวงกลาโหม แต่เจ้าเรือนเดิม คือ หม่อมราชวงศ์แป้ม มาลากุล เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 (ท้าววรคณานันท์) ที่พระบิดา(พระองค์เจ้าขจรจรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์) นำขึ้นถวายตัวตั้งแต่อายุได้ 17 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ โปรดให้ฝึกหัดราชการแผนกรักษาพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ มีหน้าที่รักษากุญแจห้องเก็บพระราชทรัพย์ซึ่งโดยมากเป็นเครื่องเพชรทองของประดับอันล้ำค่าของสมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ จนคนทั้งหลายขนานนามท่านว่า "คุณห้องทอง"

#แปมมาลากล #Nobility

Follow Us