รื้อแล้ว บ้านหลวงรชฏการโกศล (Luang Ratchatakarn Koson's House)บ้านไม้เก่าในซอยสามเสน 5 ติดกับบ้านพระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร) ที่ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้วหลังนี้ เป็นบ้านของหลวงรชฏการโกศล นักเขียน นักแปลงานด้านพุทธศาสนา เป็นบุตรของหมื่นรัตน์ และนางบัว กะรัสนันทน์ น้องสาวของนางบัวเป็นหม่อมในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หลวงรชฏ นอกจากจะเคยได้รับทุนหลวงไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ แต่ป่วยหนักจึงถูกส่งตัวกลับขณะที่เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ และเมื่อสมัยยังเด็ก ยังมีโอกาสได้เข้าวังท่าพระ เพื่อโกน(ผม)เปียอีกด้วย

#Nobility #ถนนสามเสน

158 views0 comments
Follow Us