ซุ้มประตูในสวนสุนันทาที่ถูกลืม Gate in Suan Sunantaปลายปี 2557 ขณะที่เราไปตามหาพระที่นั่งนงคราญสโมสร ท้องพระโรงในรัชกาลที่ 6 เราเดาซุ่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพราะเคยจำได้ว่า "สวนสุนันทา" เป็นส่วนหนึ่งของวังมาก่อน .. เราเดินผ่านสนามกีฬา ผ่านอาคารเรียน จนมาชนกับกำแพงหลังอาคารแห่งหนึ่ง ในมุมลับตาคนแห่งนั้น เราได้เจอกับซุ้มประตูโบราณยืนอยู่โดดเดี่ยว ซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นซุ้มประตูที่เคยใช้ในสวนสุนันทามาก่อน .. เชื่อได้เลยว่าคนที่เดินผ่านไปมาแถวนั้น น้อยคนนักจะเคยได้พบเห็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้ ..

#สวนสนนทา #Gate

Follow Us