พระนคร

อาคารยุโรปผสมขอม 2 ชั้น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ คือ "บ้านมะลิวัลย์" บ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ในโอกาสที่ทรงเจริญพร...

บ้านไม้เก่าในซอยสามเสน 5 ติดกับบ้านพระยาพายัพพิริยกิจ (เป้า จารุเสถียร) ที่ปัจจุบันถูกรื้อลงแล้วหลังนี้ เป็นบ้านของหลวงรชฏการโกศล นักเขียน นักแปลงานด้านพุทธศาสนา เป็นบุตรของหมื่นรัตน์ และนางบัว กะรัสน...

วังเทเวศร์ แต่เดิมนั้นมีพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่ปากคลองผดุงกรุงเกษม(ที่ปัจจุบันเป็นบ้านบรรทมสินธุ์) เรื่อยมาจนถึงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤน...

สถาปัตยกรรมบาโรก-นีโอคลาสสิค สีเหลืองสว่าง ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักพิมพ์ผู้จัดการแห่งนี้ คือ วังหม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์ (1 ใน 37 พระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช พระราชโอรสพระองค์ท...

อาคารยุโรปโบราณในรั้วบ้านบรรทมสินธุ์ ที่ท่าน้ำเทเวศร์แห่งนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนของวังเทเวศร์ และเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ต้นราชสกุล "กิติ...

Please reload

Featured Posts

บ้านสงวนสุข บ้านราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

November 18, 2017

1/6
Please reload

Update
Please reload

More Topics
Please reload

Follow Us