วัง

อาคารนีโอคลาสสิค ใช้ซุ้มอาคาร (Pediment) แบบโค้ง ตั้งอยู่ถนนแพร่งนราแห่งนี้ คือ วังวรวรรณ วังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระองค์เจ้าวรวรรณากร พ.ศ. 2404-2474) ต้นราชสกุล "วร...

อาคารยุโรปผสมขอม 2 ชั้น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ คือ "บ้านมะลิวัลย์" บ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ในโอกาสที่ทรงเจริญพร...

นครลำพูน รากเหง้าวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอ...