สถานที่อื่นๆ

บ้านสยามวิคตอเรียน ฉลุลายอย่างขนมปังขิง สีเขียวมะกอก หน้าบ้านระบุปีคริสตศักราชที่สร้าง 1931 (พ.ศ. 2474) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างโดย นายยี่ คู้หย่ง (ก๋งยี่)

น...

บนที่ดินขนาด 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวาของคอนโด 30 ชั้น ไม่ไกลจากแยกเพชรพระราม ครั้งหนึ่งเคยมีเรือนใหญ่น้อย 7 หลัง ของบ้านเจ้าพระยาพรหมทัตศรีพิลาส (แฉล้ม มิตรานนท์) องค์มนตรีในรัชกาลที่ 7 ตั้งอยู่ ปัจจุบั...

นครลำพูน รากเหง้าวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอ...