November 18, 2017

บ้านหลังใหญ่โตโอฬารในซอยสงวนสุข แยกราชวัตรหลังนี้ คาดกันว่าสร้างในราวปลายรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 โดยคุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์ ราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภรรยาพระยาอภัยรณฤทธิ์ (...

August 16, 2017

บ้านสยามวิคตอเรียน ฉลุลายอย่างขนมปังขิง สีเขียวมะกอก หน้าบ้านระบุปีคริสตศักราชที่สร้าง 1931 (พ.ศ. 2474) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างโดย นายยี่ คู้หย่ง (ก๋งยี่)

น...

July 10, 2017

อาคารนีโอคลาสสิค ใช้ซุ้มอาคาร (Pediment) แบบโค้ง ตั้งอยู่ถนนแพร่งนราแห่งนี้ คือ วังวรวรรณ วังที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ (พระองค์เจ้าวรวรรณากร พ.ศ. 2404-2474) ต้นราชสกุล "วร...

May 14, 2017

บำรุงชาติสาสนายาไทย บ้านหมอหวาน

  • ที่ตั้ง: ถนนบำรุงเมือง

  • สร้าง: ปลายรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2467)

  • ผู้สร้าง: นายแพทย์หวาน รอดม่วง (พ.ศ. 2411-2488 (77 ปี))

  • ผู้ครอบครองในปัจจุบัน: ทายาท

โรงพิ...

April 17, 2017

อาคารยุโรปผสมขอม 2 ชั้น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์แห่งนี้ คือ "บ้านมะลิวัลย์" บ้านที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างพระราชทานแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ในโอกาสที่ทรงเจริญพร...

March 27, 2017

(บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

บ้านขนมปังขิง หรือ สถาปัตยกรรมขนมปังขิง (Gingerbread house architecture) หมายถึง อาคารบ้านเรือนที่ถูกแต่งแต้มลวดลาย จนมีหน้าตาคล้ายกับ “ขนมปังขิง...

March 27, 2017

(บ้านสิงหเสนี ตรอกตึกดิน พระนคร ถ่ายต้นปี 2560)

บ้านในรูปแบบ "สยามวิคตอเรียน" หมายถึงบ้านของชาวสยามที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที...

Please reload

Featured Posts

บ้านสงวนสุข บ้านราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

November 18, 2017

1/6
Please reload

Update
Please reload

More Topics
Please reload

Follow Us