ดุสิต

บ้านหลังใหญ่โตโอฬารในซอยสงวนสุข แยกราชวัตรหลังนี้ คาดกันว่าสร้างในราวปลายรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 โดยคุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์ ราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภรรยาพระยาอภัยรณฤทธิ์ (...

อาคารนีโอคลาสสิคริมคลองสามเสน ปลายสุดของ “สวนนอก” ของพระราชวังดุสิตหลังนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ทราบ พ.ศ. และไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง จนกระทั่ง พ.ศ. 24...

ปลายปี 2557 ขณะที่เราไปตามหาพระที่นั่งนงคราญสโมสร ท้องพระโรงในรัชกาลที่ 6 เราเดาซุ่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพราะเคยจำได้ว่า "สวนสุนันทา" เป็นส่วนหนึ่งของวังมาก่อน .. เราเดินผ่านสนามกีฬา ผ...