ดุสิต

บ้านหลังใหญ่โตโอฬารในซอยสงวนสุข แยกราชวัตรหลังนี้ คาดกันว่าสร้างในราวปลายรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 6 โดยคุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์ ราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภรรยาพระยาอภัยรณฤทธิ์ (...

อาคารนีโอคลาสสิคริมคลองสามเสน ปลายสุดของ “สวนนอก” ของพระราชวังดุสิตหลังนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ทราบ พ.ศ. และไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการสร้าง จนกระทั่ง พ.ศ. 24...

ปลายปี 2557 ขณะที่เราไปตามหาพระที่นั่งนงคราญสโมสร ท้องพระโรงในรัชกาลที่ 6 เราเดาซุ่มเข้าไปในมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพราะเคยจำได้ว่า "สวนสุนันทา" เป็นส่วนหนึ่งของวังมาก่อน .. เราเดินผ่านสนามกีฬา ผ...

เรือนไม้สักสองชั้น เน้นมุขหน้าด้วยจั่ว ด้านหน้าใช้บันไดหลัก ด้านหลังใช้บันไดเวียน(บันไดบ่าว) ตั้งอยู่บริเวณสวนอัมพวัน (สวนอัมพรในปัจจุบัน) ส่วนหนึ่งของวังสวนกุหลาบ และส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต แห่งนี...

เบญจมบพิตร รศ. ๑๒๑ หรือ อาคารพระพุทธเจ้าหลวง สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิค 2 ชั้น 8 มุข 16 ห้องเรียน สีกาบบัวตัดกับสีเขียวคอเป็ด ในโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า...

คฤหาสน์ยุโรปโบราณที่แยกศรีย่านแห่งนี้ เดิมเป็นตำหนักที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างพระราชทานแก่เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เพื่อใช้เป็นที่รับรองประยูรญาติจากทางเหนือ เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 6 เจ้...

ที่ดินขนาดมหึมาทางทิศใต้ของพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้จัดสร้างราชตฤณมัยสมาคมและ "กรมพระอัศวราช" ขึ้น เพื่อจัดหาม้าและรถพระที่นั่งไว้สำหรับพระเ...

Please reload

Featured Posts

บ้านสงวนสุข บ้านราชเลขาธิการในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

November 18, 2017

1/6
Please reload

Update
Please reload

More Topics
Please reload

Follow Us