จีน

บ้านสยามวิคตอเรียน ฉลุลายอย่างขนมปังขิง สีเขียวมะกอก หน้าบ้านระบุปีคริสตศักราชที่สร้าง 1931 (พ.ศ. 2474) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สร้างโดย นายยี่ คู้หย่ง (ก๋งยี่)

น...

สมัยที่แม่น้ำเจ้าพระยายังเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ริมสองฝั่งแม่น้ำ คือ ถนนเจริญกรุงและเจริญนครก็มีลักษณะไม่ต่างไปจากฟุตบาทจอดเรือ โรงงานและโกดังจึงผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด เวลาผ่านไปนับร้อยปี เส้นทางคมนาค...

สถาปัตยกรรมจีนแต้จิ๋ว "เหี่ยซัวโห้ว" (เสือลงเขา) อายุราวสมัยรัชกาลที่ 2 หลังนี้ ตั้งอยู่สุดซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 แรกที่บรรพบุรุษ(คุณทวด)ซื้อจากผู้ขาย ก็อยู่อาศัยกันมาก่อนแล้วถึง 3 ชั่วอายุคน และบ้านหลั...